Dagboek van het Thuisfront

Over het boek

Omschrijving boek
Dagboek van het Thuisfront

Een bermbom in Afghanistan maakt een einde aan het leven van mariniers Jeroen Houweling en Marc Harders. De explosie slaat een krater in het leven van het thuisfront. Familie en vrienden in Nederland zijn ontzet en ontredderd; collega’s van Defensie proberen hen bij te staan. Purmerender Jeroen Houweling (29) is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Vanaf 17 april 2010 staat het leven van de nabestaanden op z’n kop.

Boezemvriend Ivo van der Steen had oudste zoon Raphaël beloofd een verslag bij te houden van de nabestaandenreis die hij met weduwe Jessica Houweling maakte naar Afghanistan. Dat idee groeide uit tot een boek over de gebeurtenissen na de aanslag. Daarnaast vroeg hij familieleden, vrienden en collega's van de omgekomen mariniers hun ervaringen en herinneringen te beschrijven. Dit boek bestaat daarom uit twee delen: het dagboek van de auteur en het verhaal van vele betrokkenen. Het is een aangrijpend document, maar ook een eerbetoon aan de mannen die het hoogste offer brachten.
Voorstellen
  
Jeroen Houweling
Marinier, omgekomen op 17 april 2010
    
Jessica, Raphaël en Benjamin
De vrouw en kinderen van Jeroen
    
Ivo van der Steen
Schrijver boek en vriend van Jeroen
Contact

Booy Uitgevers
De Boomgaard 20
1741 MD SCHAGEN
info@booyuitgevers.nl

Copyright © Graafies Creative 2016

Menu >